Even voorstellen

Ik ben Nieske en (geregistreerd) gastouder van MamaNie. Zelf ben ik getrouwd en moeder van drie, inmiddels volwassen, jongens. Na de middelbare school heb ik de opleidingen Kinder- en Jeugdverzorging en Z-verpleegkundige afgerond. Toen mijn jongste kind ongeveer een jaar was en ik geen baan meer buitenshuis had, ben ik thuis gaan oppassen. Inmiddels zijn er in 21 jaar tijd ongeveer 60 kinderen over de vloer geweest, die ik vele jaren met plezier alle aandacht heb kunnen geven. Als ze vier zijn en naar school gaan, dan eindigt de opvang bij MamaNie. Het is leuk als ik af en toe een puber in de buurt tegenkom die nog herinneringen heeft aan de tijd bij mij.

MamaNie

Kinderopvang MamaNie is voor baby`s en peuters van 0 tot 4 jaar. Elk kind is anders, maar alle kinderen hebben dezelfde basisbehoeften. Elk kind heeft een veilige omgeving nodig, mogelijkheden om zich te ontwikkelen en een liefdevolle begeleiding. Dat zijn dan ook de zaken die MamaNie aan de kinderen biedt. De omgeving is kindvriendelijk en overzichtelijk; gevaarlijke voorwerpen/chemische stoffen zijn goed opgeborgen en de risico`s zijn tot een minimum beperkt. De plaatsen waar de kinderen slapen zijn netjes en veilig, net als de bedjes zelf. Omdat niet alles beveiligd kan worden, leren de kinderen ook om te gaan met gevaar. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Bij MamaNie leren ze elkaar kennen en met elkaar om te gaan; met hulp samen te spelen en samen te delen. Ze leren rekening te houden met elkaar en mogen zo gaan ervaren dat ze er stuk voor stuk toe doen! Er is aandacht voor spelen, zingen, naar muziek luisteren, zelf muziek maken en er wordt heel veel voorgelezen. Als de samenstelling van de groep het toelaat wordt er getekend of geknutseld. Verder gaat het hier zoals in een gezin; we doen bijvoorbeeld met elkaar een boodschap in de buurtwinkel. De afspraken over het omgaan met elkaar zijn duidelijk; fysiek geweld wordt niet toegestaan. Knijpen, bijten en duwen heeft tot gevolg dat het kind een paar minuten op de onderste tree van de trap moet gaan zitten. Uiteraard wordt achteraf teruggekomen op de vervelende situatie. De peuters krijgen ook zindelijkheidstraining, zodat ze zelfstandig naar het toilet kunnen voordat ze naar school gaan.

Wat doen we op een dag

De dagindeling is helder: Om 10.00 uur is er fruit voor de baby’s en voor de peuters drinken en een kaasstengel, terwijl we soms naar een peuterprogramma kijken. Daarna is er tijd voor spelen en eventueel een boodschap in de buurt. Om 12.00 uur wordt er gegeten met z'n allen en daarna gaan de kleinere kinderen met schone snoeten, handen en luiers naar bed. De grotere kinderen mogen eventueel een kinderfilm uitzoeken, waar ik zelf overigens wel bij blijf zitten. Meestal wordt de tijd gevuld met spelen ☺. Na het slapen is er tijd voor drinken en fruit eten. Als het weer het toelaat wordt er vervolgens buiten gespeeld, anders gewoon binnen. Om een uur of vier/half vijf is er nog een keer een tussendoortje, een koekje/crackertje. Vanzelfsprekend volgt een baby z`n eigen ritme! Terwijl de kinderen bezig zijn wordt er op ze gelet; hoe is de interactie onderling, hoe gedragen ze zich en hoe communiceert elk kind. Aan de ouders wordt verteld hoe het is gegaan en of er nog dingen zijn opgevallen. Wanneer er problemen zijn wordt dat besproken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van de ouders.

Binnen

Er is volop speelgoed, zoals poppen, Duplo met een spoorbaan, puzzels, een doos met dieren, speelauto's, kinderservies, leesboeken, kleurpotloden, klei en knutselmateriaal.

Buiten

Achter het huis is een grote tuin met grasveld, terras, pergola met schommel, een speelhuisje met glijbaan en meer dan voldoende speelgoed om mee te spelen zoals fietsjes, ballen, een waterbaan etc. In de buurt is een kindvriendelijke speeltuin, waar we soms naar toe gaan.

Inspectie

MamaNie is aangesloten bij een gastouderbureau, waardoor kwaliteit geborgd is. Er zijn twee controles per jaar. Eén keer met een uitgebreide risico-inventarisatielijst. In en om het huis wordt gekeken naar de veiligheid. Eén keer is er een controle aan de hand van een evaluatiegesprek. MamaNie moet aantonen dat de Verklaringen Omtrent Gedrag en het Kinder-EHBO-diploma niet zijn verlopen. Ook moet er een achterwacht zijn. De GGD-inspecteur toetst tenslotte alle kwaliteitseisen en brengt als toezichthouder verslag uit aan de gemeente Leiden.

MamaNieuws

Knuffelbeer Kiki logeert bij MamaNie

http://www.kiki-s.nl

Kinderopvangtoeslag

Het tarief bij MamaNie is € 6,- per uur. Alleen de werkelijke opvanguren worden berekend.

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag omdat MamaNie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang:
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Ook gastouderbureau Mare staat in dit register:
http://www.gobmare.nl

Meer informatie over de toeslag is te vinden op:
http://www.belastingdienst.nl 

Contact

Wanneer je definitief je kleintje bij MamaNie wilt brengen, volgt er een koppelingsgesprek. De consulent van het gastouderbureau is hierbij aanwezig. Dit is wettelijk verplicht, omdat vraagouders anders niet in aanmerking komen voor kindertoeslag. In het gesprek wordt uitgelegd wat de rol is van het gastouderbureau en informatie gegeven over het administratieve gedeelte.

Bel gerust naar 071-5147163 of vul het onderstaande formulier in.

Snouck Hurgronjestraat 1

2313 PT Leiden

Tel: 071-5147163

Rekeningnr. NL80 INGB 0677 4000 20

KvK-nummer: 56513674

LRK-nummer: 666213240